Kontakt

email: info@mojplanet.net
telefon: 031 308 151

Izpis iz Ajpesa (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve):

 • Status subjekta: vpisan
 • Datum vpisa subjekta v sodni register: 19.02.2014
 • Matična številka: 6554024000
 • Ident. št. za DDV: SI69875863
 • Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 2014/7872
 • Firma: MOJPLANET, prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o.
 • Skrajšana firma: MOJPLANET d.o.o.
 • Sedež: Škofja Loka
 • Poslovni naslov: Pod Plevno 27, 4220 Škofja Loka
 • Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
 • Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
 • Glavna dejavnost (SKD): 46.460 (Trg.db.s farm.izd.,med.potr.in mat.)
  druge dejavnosti:47.910 Trg.dr.po pošti ali po internetu
 • šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1:
  11002 Nacionalne zasebne nefinančne družbe

Transakcijski račun:
Banka: Deželna banka Slovenije d. d.
TRR IBAN: SI56 1910 0001 0322 697
BIC/SWIFT: SZKBSI2X

Podjetje je od 1.3.2021 davčni zavezanec.