Kontakt

email: info@mojplanet.net
telefon: 031 308 151

Izpis iz Ajpesa (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve):

 • Status subjekta: vpisan
 • Datum vpisa subjekta v sodni register: 19.02.2014
 • Matična številka: 6554024000
 • Ident. št. za DDV in davčna številka: 69875863
 • Firma: MOJPLANET, informacijske tehnologije, d.o.o.
 • Skrajšana firma: MOJPLANET d.o.o.
 • Sedež: Škofja Loka
 • Poslovni naslov: Pod Plevno 27, 4220 Škofja Loka
 • Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
 • Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
 • šifra dejavnosti po 4. členu ZPRS-1 (SKD):
  J62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1:
  11002 Nacionalne zasebne nefinančne družbe

Transakcijski račun:
Banka: Deželna banka Slovenije d. d.
TRR IBAN: SI56 1910 0001 0322 697
BIC/SWIFT: SZKBSI2X

V skladu z 94. členom Zakona o DDV (ZDDV-1) podjetje NI davčni zavezanec.